Peregrinus Silva Bohemica
Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě

O projektu | Cíle | Řešitelský tým | Publicita

peregrinus-logo-tmavsi
Logo projektu Peregrinus

O projektu

Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě, 2016 – 2019, EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy, projekt č. 60. Vedoucí partner: Západočeská univerzita v Plzni. Další partneři: Úhlava, o. p. s., Technische Hochschule Deggendorf.

V rámci projektu „Peregrinus Silva Bohemica“ bude vytvořen multimediální a digitální turistický průvodce podél přeshraničních historických cest v Bavorském lese a na Šumavě, který bude určen pro poutníky, turisty a všechny zájemce o historii. Poutní a obchodní stezky dávné Šumavy (název “Bavorský les” vznikl v 19. století) se tak na základě nových postupů a vytvořeného multimediálního a digitálního turistického průvodce stanou přitažlivějšími pro cestovní ruch. Vytvořené tematické stezky budou lokalizovány a vizualizovány na on-line mapovém portálu, který uživatelům umožní poznávat novým způsobem kulturní dědictví podél cest na území „Silva Bohemica“. Prostřednictvím funkcí rozšířené reality, jako jsou např. aplikace v chytrých telefonech, bude možné poskytnout zájemcům podrobné informace o 3D modelech přímo na místě. V rámci případové studie budou zpracovány bavorsko-české barokní poutní cesty, na nichž bude provedeno testování vyvinutých technologií a zpracovaného multimediálního tematického obsahu. Multimediální koncept projektu bude doplněn filmovými sekvencemi tematicky zaměřenými na barokní poutní cesty. V rámci projektu budou pro veřejnost uspořádány semináře a komentované prohlídky v terénu, kde budou účastníkům představeny 3D modely a aplikace s tematickým obsahem.
Nahoru


Cíle

Cílem projektu je zvýšit atraktivitu příhraničního regionu, posílit identifikaci obyvatel s regionem a zvýšit tak jejich povědomí o kulturním a přírodním dědictví Regionu. To zahrnuje propagaci, mapování, dokumentaci přírodních zdrojů a historických památek na obou stranách hranice s cílem zvýšit povědomí a zaměřit pozornost rozhodujících orgánů, stejně tak potenciálních financujících subjektů, k dané problematice. Je třeba podporovat nejen uchování a ochranu jak zdrojů samotných, ale též významných historicky velmi cenných stavebních památek v regionu. Kromě regionální propagace lze též oslovit potenciální cestovatele, turisty nebo poutníky pomocí moderních prezentačních prostředků (mapový průvodce, 3D modely…) a multimediálního vytváření uživatelského prostředí (web, chytré telefony), které odpovídajícím způsobem prezentují kulturní a přírodní bohatství.

Zatímco v městských oblastech jsou moderní technologie stále více využívány, nabídka v příhraničních a venkovských oblastech je stále relativně malá. Výsledky projektu budou využity pro turistické účely a v marketingu s cílem přispět ke zvýšení návštěvnosti. Poskytování audiovizuálního obsahu pomocí geoportálu, atraktivních videonahrávek a výukových prostředků bude sloužit pro studium, pro širokou veřejnost a osobám pracujícím v oblasti turismu.

Vzhledem k tomu, že v regionu jsou momentálně k dispozici převážně turistické stezky, a tematicky zaměřených stezek je velmi málo, vzniká zde velká kapacita pro možný vývoj v této oblasti. Digitální nadstavba vytvořená projektem odstraní náklady spojené s vybudováním a údržbou klasické infrastruktury (tabule, plakáty, textové tabulky) na turistických stezkách, projektem vytvořený informační obsah bude možné flexibilně a pravidelně aktualizovat. Tím pak bude pravidelně zvyšováno povědomí o historických souvislostech přeshraničních spojení a cestách.

Výše uvedené cíle je možné shrnout do následujích tří bodů:

 1. Implementace nové technologie jako ověření konceptu používajícího mobilní zařízení v kombinaci s geoprostorovými technologiemi k zatraktivnění přeshraničního regionu a kulturního dědictví.

 2. Vývoj konkrétního příkladu – barokní poutní cesty napříč Bavorským lesem a Šumavou s cílem zpřístupnit pro cestovní ruch nejen technologie, ale i samotný region.

 3. Vývoj volně dostupného systému, který může být použit cestovními agenturami pro další cesty a putování a který zvyšuje kvalitu zpřístupnění turistických informací napříč celým dotačním územím. Ve výsledku projekt osloví širokou veřejnost tím, že více zpřístupní kulturní dědictví (v tomto případě barokní kulturní dědictví v oblasti), jakož i osloví odpovědné a rozhodovací autority regionálního turismu k poskytování nového nástroje, který zatraktivní přeshraniční turismus a přispěje k regionální sounáležitosti.

Nahoru


Řešitelský tým

Research team of the PSB project
Kick-off projektu v prostorách ZČU.

Peregrinus Silva Bohemica je projekt mezinárodní spolupráce, na kterém se vedle vedoucího partnera – Západočeské univerzity v Plzni, centra NTIS Fakulty aplikovaných věd – podílí další partneři: Úhlava, o. p. s. a Technische Hochschule Deggendorf – Technologie Campus Freyung.

Výzkumný tým geomatiky centra NTIS se dlouhodobě zabývá mimo jiné využitím otevřených (volně dostupných) prostorových dat především v oblastech územního plánování, dopravy, turistiky a ochrany kulturního dědictví.
Úhlava, o. p. s. se zabývá zejména vzdělávací činností. Vzhledem ke svému působení této oblasti se snaží přispívat k rozvoji regionu, a to zejména podporou cestovního ruchu – spolupracuje s důležitými aktéry v této oblasti i s odborníky na regionální historii. V projektu nabídne zejména data z území a zajistí doprovodné vzdělávací akce a PR.
Technische Hochschule Deggendorf – Technologie Campus Freyung se specializuje na vývoj softwarových aplikací v oblasti geoinformatiky a turisticko-kartografických konceptuálních návrhů a vizualizací, včetně jejich využití v chytrých telefonech a webových aplikacích. Jednotlivé pracovní skupiny s různým zaměřením se navzájem doplňují jak technickým know-how, tak různým odborným zaměřením zaměstnanců.


Publicita

Představení projektu v Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska v Plzni
Představení projektu v Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska v Plzni
 • Workshop projektu v rámci konference ISAF & Geomatika v projektech & Plan4All 2018, 4. 10. 2018

 • Prezentace projektu na Dnech vědy a techniky v Plzni, 14-15. 9. 2018

 • Letní škola 2018, 10-14. 9. 2018

 • Cartographic representations of historical monuments used in digital tourist guide – příspěvek na 7th International Conference on Cartography and GIS (Sozopol, Bulharsko), 18-23. 6. 2018.

 • Pěší výlet z Lub přes Loretu do Týnce s povídáním o fenoménu barokního poutnictví a návštěvou vybraných památek, 20. 6. 2018.

 • 3D modelování v projektu Peregrinus Silva Bohemica – prezentace na ISAF & Geomatika v projektech & Plan4All konference, 5. 10. 2017.

 • Týnecko v prostředí multimediálního turistického průvodce – prezentace na 22. kartografické konferenci v Liberci, 8. 9. 2017.

 • Peregrinus Silva Bohemica – cartographic and historical heritage along the ways of Silva Bohemica – příspěvek na 12th Digital Approaches to Cartographic Heritage Conference 2017, 26. – 28. 4. 2017.

 • Staré poutní stezky česko-bavorského příhraničí – článek v měsíčníku Rozhled, 12. 12. 2016.

 • Fakulta aplikovaných věd se podílí na vytvoření multimediálního turistického průvodce Šumavou – příspěvek na newsletteru ZČU, 6. 12. 2016.

 • Historické cesty zmapuje digitální průvodce – článek v deníku Právo, 5. 12. 2016.

 • Facebook post uživatele Fakulta aplikovaných věd ZČU – příspěvek na stránce uživatele Fakulta aplikovaných věd ZČU, 5. 12. 2016.

 • Článek MAS Pošumaví – online zpráva na stránkách Místní akční skupiny Pošumaví, 3.12.2016.

 • Facebook post uživatele Úhlava, o. p. s. – příspěvek na stránce uživatele Úhlava, o. p. s., 2. 12. 2016.

 • Úhlava, o.p.s. spolupracuje se ZČU v Plzni a Technische Hochschule Deggendorf na vytvoření multimediálního a digitálního turistického průvodce – online zpráva na www.uhlava.cz, 2. 12. 2016.

 • Přeshraniční turistické cesty v Bavorském lese a na Šumavě – online zpráva na plzen.cz, 30. 11. 2016.

 • Reportáž TV ZAK – reportáž na regionálním televizním kanále ZAK, 29. 11. 2016.

 • Šumavu a Bavorský les zmapuje digitální průvodce – online zpravodajství na www.regionplzen.cz, 29. 11. 2016.

 • Venkov jedna rodina – prezentace s následující diskusí, 2. 11. 2016.

Nahoru


ETZ + Text_D+CZ__sRGB  EU+Hinweis_D+CZ_sRGB