2. Přidání vrstev

2.1. Přidání vrstvy ze souboru (shapefile)

Novou vrstvu přidáme pomocí tlačítka Add Data a vybereme vrstvu, kterou chceme přidat. Takto můžeme vrstvy přidávat postupně, případně lze načíst i více vrstev najednou (stiskem klávesy Ctrl nebo Shift spolu s levým tlačítkem myši).

Obrázek 2.3. Načtení nové vrstvy

Načtení nové vrstvy

Vybereme vrstvu lesy.shp a vod_tok.shp a otevřeme.

Obrázek 2.4. Otevřené vrstvy

Otevřené vrstvy

2.2. Načtení vrstvy z mapového serveru

Nyní si načteme vrstvu z mapového serveru, tzn. že vrstva bude otevřena v okně ArcMap, budeme s ní moci pracovat, ale fyzicky je uložena na serveru poskytovatele. Vyzkoušíme si načtení dat ze serveru České informační agentury životního prostředí (CENIA) http://geoportal.cenia.cz

Pro načtení dat z tohoto serveru postupujeme následovně:

Obrázek 2.5. Načtení vrstvy z mapového serveru

Načtení vrstvy z mapového serveru

Jako datový zdroj vybereme GIS Servers. Dostaneme nyní na výběr, jaký typ služby budeme chtít připojit. Vybereme Add ArcIMS Server a potvrdíme. V otevřeném dialogového okna do položky URL of server vložíme adresu http://geoportal.cenia.cz a potvrdíme.

Obrázek 2.6. Zadání adresy ArcIMS služby

Zadání adresy ArcIMS služby

V seznamu dostupných serverů se objeví nabídka na ArcIMS službu dostupnou na geoportal.cenia.cz:

Obrázek 2.7. ArcIMS geoportal.cenia.cz

ArcIMS geoportal.cenia.cz

Vybráním nově přidaného mapového serveru získáme nabídku všech vrstev, které jsou na serveru http://geoportal.cenia.cz k dispozici. Vybereme tu, která nás zajímá a dále s těmito vrstvami pracujeme obvyklým způsobem. Vybereme například vrstvu cenia_arccr_admin - Správní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚ:

Obrázek 2.8. Vrstva Správních sídel ČR

Vrstva Správních sídel ČR

Vrstva Správních sídel ČR načtená z ArcIMS serveru CENIA:

Obrázek 2.9.


Je možné zobrazit současně data načtená z lokálního disku počítače a data načtená ze vzdáleného mapového serveru.

Obrázek 2.10. Vrstva lesů a vodních toků spolu s vrstvou správních sídel ČR

Vrstva lesů a vodních toků spolu s vrstvou správních sídel ČR

Popis jednotlivých vrstev dostupných na mapovém serveru České informační agentury pro životní prostředí lze nalézt zde.

Vybrané adresy ArcIMS či WMS serverů:

  • Česká informační agentura životního prostředí - www.cenia.cz

    • IMS server - http://geoportal.cenia.cz

    • WMS server - http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap

  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - www.uhul.cz

    • Dostupné WMS služby lze najít zde.