Fakulta aplikovaných věd (FAV)

www.fav.zcu.cz Technická 8 301 00 Plzeň

Přístup do propojeného komplexu výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost), CTPVV (Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu) a Fakulty aplikovaných věd je možný z jižní, severní i východní strany univerzitního areálu.

  • Z jižní strany - po hlavní vstupní cestě do univerzitního areálu ve směru od zastávek autobusů č. 30 a 24. Před kamennou plastikou v průčelí budovy Fakulty strojní studenti zahnou po chodníku doprava, který je dovede až k průjezdu pod nadzemní skleněný krček. Po průchodu pod krčkem budou pokračovat v přímém směru po chodníku až ke vstupnímu atriu výzkumného komplexu a Fakulty aplikovaných věd. POZOR: Při cestě až k rovině hlavního vstupního atria výzkumného komplexu a Fakulty aplikovaných věd čeká vozíčkáře obtížnější cesta. Chodník v délce asi 60 metrů stoupá ve sklonu cca až 3,32 % (příčný sklon 2 %). Proto doporučujeme trasu v tomto směru absolvovat s doprovodem, nebo požádat někoho z kolemjdoucích o pomoc.
  • Ze severní strany - bezproblémově přístupný pro vozíčkáře je v současné době výzkumný komplex a Fakulta aplikovaných věd ve směru z Folmavské ulice.
  • Z východní strany – je přístup do výzkumného komplexu a FAV možný také ve směru z Kaplířovy ulice po stezce pro pěší. Ta se posléze napojí na chodník z centra univerzitního areálu. POZOR: Při cestě až k rovině hlavního vstupního atria výzkumného komplexu a Fakulty aplikovaných věd čeká vozíčkáře obtížnější cesta. Chodník v délce asi 60 metrů stoupá ve sklonu cca až 3,32 % (příčný sklon 2 %). Proto doporučujeme trasu v tomto směru absolvovat s doprovodem, nebo požádat někoho z kolemjdoucích o pomoc. Tento problém by měla v budoucnu vyřešit napojení objektu NTIS na řešení komunikací na navazujících pozemcích.

Vyhrazené parkování

Pro těžce tělesně handicapované studenty a zaměstnance výzkumného komplexu a Fakulty aplikovaných věd je vyhrazeno 8 parkovacích míst (zdarma) v krytých garážích výzkumného komplexu. Pro vjezd do těchto garáží je nutná aktivace JIS karty pro vjezd – aktivaci zajistí studijní oddělení Fakulty aplikovaných věd. Z podzemní garáže výtah do všech pater objektu. Tento problém by měla v budoucnu vyřešit napojení objektu NTIS na řešení komunikací na navazujících pozemcích.

Osobní výtahy v objektu CTPVV a Fakulty aplikovaných věd umožňují osobám se zdravotním handicapem vertikální pohyb do všech nadzemních podlaží včetně jízdy do podzemního patra krytých garáží (ve výtahu pozice -1). Tlačítka výtahů jsou značena Braillovým písmem, pohyb výtahů je doplněn zvukovým popisem. Výtahová věž v objektu NTIS je výtahem evakuačním (z podzemního podlaží -1 až do 7 nadzemního podlaží na úroveň střešní terasy). Na střešní terasu by se však vozíčkář dostal pouze pomocí mobilní rolovací rampy. Ta bude v případě potřeby umístěna na podestě.

Ve všech podlažích je samostatné sociální zařízení pro vozíčkáře. Stěny hygienických zařízení jsou opatřeny madly v různých polohách o nosnosti min. 150 kg. Volný manipulační prostor, osazení záchodové mísy, ovládání splachovacího zařízení, umístění umyvadla, způsob otevírání dveří i protiskluzová podlaha ̶ to vše splňuje platné normy pro tělesně handicapované osoby.

Občerstvení umístěno hned v přízemí zmiňovaného komplexu - vlevo od vstupu do objektu. V centru univerzitního areálu je bezbariérově přístupna také menza (Univerzitní 12) - přístup z levé boční strany. Odemčení výtahové šachty do menzy nutno předem domluvit na tel. čísle 377 634 889. V objektu menzy je rovněž samostatné WC pro vozíčkáře.

Podrobné informace o podmínkách studia na FAV, ale například i o rozmístění a přístupnosti jednotlivých učeben a laboratoří, sdělí znevýhodněným uchazečům a studentům ZČU pracovnice studijního oddělení FAV. Studijní oddělení se nachází v 1. (vstupním) podlaží – trasa po vstupu do objektu vede delší mírně lomenou chodbou doleva a za skleněným průchodem do chodby opět vlevo.

Doporučení:Pro první cestu po členitém komplexu NTIS, CTPVV a FAV doporučujeme doprovod, o který je možné požádat i v Informačním a poradenském centru ZČU. Poradí též na vrátnici Fakulty aplikovaných věd.

Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt bez bezbariérového přístupu
Objekt bez bezbariérového přístupu
Osobní výtah
Osobní výtah
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Parkoviště
Parkoviště
Občerstvení
Občerstvení
Doporučený doprovod
Doporučený doprovod
Odkaz na nahrávku textu o budově
Odkaz na nahrávku textu o budově

Zvukový záznam popisu budovy