Přístupnost budov Západočeské univerzity

Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt bez bezbariérového přístupu
Objekt bez bezbariérového přístupu
Osobní výtah
Osobní výtah
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Parkoviště
Parkoviště
Občerstvení
Občerstvení
Doporučený doprovod
Doporučený doprovod
Odkaz na nahrávku textu o budově
Odkaz na nahrávku textu o budově

O mapě Audio nahrávka textu

Západočeská univerzita v Plzni v současné době vykazuje kolem 90 % bezbariérově přístupných výukových objektů. V ojedinělých historických objektech ve středu města se pro nevhodné dispoziční uspořádání prozatím nepodařilo bezbariérový vstup a pohyb pro handicapované studenty zajistit. Ovšem do budoucna to nemusí být definitivní stav, pokud se podaří získat dostatek potřebných financí na nákladné rekonstrukce (například v objektech Sedláčkova 19, Riegrova 11 či Tylova 59).

Mapa bezbariérových přístupů do výukových objektů ZČU je určena převážně pro orientaci osob s tělesným handicapem. Postupně může být rozšířena výstupem ve znakové řeči pro osoby neslyšící a v následné fázi též výstupem zvukovým pro osoby nevidomé.

Důležitá upozornění Audio nahrávka textu

  • V některých bezbariérově přístupných objektech ZČU není uvnitř směrovkami značena průjezdová trasa k výtahům a na WC.
  • V některých budovách jsou kabinky WC pro vozíčkáře (i muže) situovány pouze v prostoru WC ženy!
  • Pro počáteční cesty po fakultě doporučujeme handicapovaným studentům doprovod asistenta, o který je možno požádat i na Informačním a poradenském centru ZČU.
  • V každém případě je však nutné požádat navíc i o přímou pomoc a radu pracovníka vrátnice, který zapůjčí například klíče k WC nebo ovladač hydraulické plošiny, na dálku “odbzučí” IT spínač dveří apod.

Seznam budov


Rektorát Západočeské univerzity
Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Fakulta designu a umění (FDU)
Fakulta ekonomická (FEK) - Učebny FEK v Chebu
Fakulta elektrotechnická (FEL)
Fakulta filozofická (FF) - Učebny FF, Sedláčkova ulice 15
Fakulta pedagogická (FPE) - Učebny FPE, Klatovská třída - Učebny FPE, Chodské náměstí - Učebny FPE, Veleslavínova ulice
Fakulta právnická (FPR)
Fakulta strojní (FST)
Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Ústav jazykové přípravy (UJP)
Univerzitní knihovna - Knihovna FZS - Knihovna FPE - Knihovna FPR a FF - Knihovna FEK v Chebu - Studovna univerzitní knihovny, Veleslavínova ulice
Informační a poradenské centrum (IPC)
Správa kolejí a menz - Menza, Univerzitní ulice - Menza, Kollárova ulice - Koleje, Klatovská ulice - Koleje, Bolevecká ulice - Koleje, Borská ulice - Koleje, Baarova ulice - Koleje, Máchova ulice 14 - Koleje, Máchova ulice 20 - Koleje, Cheb
Multimediální posluchárny
Sportovní centrum - tělocvična, Univerzitní ulice - Sportovní centrum - tělocvična, Chodské náměstí - Sportovní centrum - tělocvična, Klatovská třída
KULTURKA
ESN - Přednáškový klub - Student‘s life z. s. - Trefně Ftipně Konkrétně - Akademický spolek studentů politických věd v Plzni - Otevřeno - Koordinátoři FEL - IUS INFINITUM z.s. - AEGEE-Plzeň - IAESTE - AIESEC - ELSA Plzeň - Stavovská unie studentů Západočeské univerzity - Kyčn - Akademici Plzeň - Dioné - ARABFEST - Formula Student UWB Racing Team Pilsen - Přidaná hodnota