Knihovna FPE

Pedagogická knihovna Klatovská 51, Plzeň

Pro bezbariérový vstup do objektu knihovny FPE na Klatovské 51 vede ve směru ze Stehlíkovy ulice šikmá vyrovnávací rampa. Po průjezdu vstupní halou v přímém směru je po levé straně vstup do knihovny. V chodbě před knihovnou odkládací skříňky.

Parkování na ulici není pro vozíčkáře vyhrazeno.

Trasa k použití samostatného WC pro handicapované návštěvníky Pedagogické knihovny na Klatovské 51 je poněkud složitější. WC pro vozíčkáře dostupné v napojené budově Chodské náměstí 1. Po výjezdu z knihovny je na dohled zadní schodiště na dvůr a osobní výtah. Jím se student přepraví z pozice 1 do pozice 0, tlačítka výtahu značena Braillovým písmem. Projede dveřmi na venkovní podestu k šikmé rampě, která ho dovede na vnitřní dvůr s přilehlou budovou FPE na Chodském náměstí.
Vlevo od chodníku se vozíčkář dostane k venkovní hydraulické plošině, která mu umožní přepravu na WC do 1. nadzemního podlaží (ze dvora z pozice -1 do pozice 0). Kabinka WC hned vlevo od výjezdu z výtahu. Pohyb plošiny je velice pomalý. Po dobu jízdy plošiny je nutno nepřetržitě držet ovládací tlačítko! Tlačítka výtahu značena Braillovým písmem.

O cestě na WC do objektu Chodské náměstí 1 je vhodné se informovat na vrátnici FPE ještě před návštěvou knihovny.

Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt bez bezbariérového přístupu
Objekt bez bezbariérového přístupu
Osobní výtah
Osobní výtah
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Parkoviště
Parkoviště
Občerstvení
Občerstvení
Doporučený doprovod
Doporučený doprovod
Odkaz na nahrávku textu o budově
Odkaz na nahrávku textu o budově

Zvukový záznam popisu budovy