Učebny FPE, Klatovská třída

Klatovská 51,  306 14 Plzeň

Chodské nám. 1,  306 14 Plzeň

Pro bezbariérový vstup do objektu Klatovská 51 a Chodské náměstí 1 byla ve směru ze Stehlíkovy ulice vybudována pro vozíčkáře šikmá vyrovnávací rampa.

Parkování pro vozíčkáře není na ulici vyhrazeno. Výjimečně je možné zaparkovat (s předběžným souhlasem pracovníka vrátnice) na fakultním dvoře. O otevření vjezdu z ulice je nezbytné při příjezdu telefonicky požádat vrátného.

Cesta po objektech Klatovská 51 a Chodské náměstí 1 je pro tělesně handicapované studenty hodně komplikovaná. Bez přímého doprovodu a rady vrátného se v počátcích studia neobejdou!

  • WC v budově Klatovská 51 podrobněji viz dále u trasy č. 1.
  • WC v budově Chodské náměstí 1 podrobněji viz dále u trasy č. 3.

Základní rozmístění výtahů:

1. Trasa na Katedru sportu a tělesné výchovy (KTV) a na Katedru matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT) / Klatovská 51

Po průjezdu vstupní halou FPE v přímém směru od nájezdové rampy ze Stehlíkovy ulice zahne vozíčkář za hlavním schodištěm doprava a dlouhou chodbou se dostane až ke schodišťové plošině. O klíč, ovladač a doprovod k plošině nutno při vstupu do objektu požádat vrátného.
Před rozjezdem schodišťové plošiny musí totiž doprovod odblokovat čtyři červená STOP tlačítka (pod schody u spodní zastávky, u nástupu, u zastávky nad schody a na samotné plošině. Jinak se plošina nerozjede!

Schodišťovou plošinou se lze dostat:

a) do přízemí k děkanátu KTV a chodbou vpravo až do velké sportovní haly - a zpět.

b) do první části nadzemního patra na KMT - a zpět.

2. Trasa na Katedru výpočetní a didaktické techniky (KVD) - 2. nadzemní podlaží / Klatovská 51

Po průjezdu vstupní halou v přímém směru od nájezdové rampy ze Stehlíkovy ulice se vozíčkář dostane až k zadnímu schodišti do dvora. V bezprostřední blízkosti vlevo od schodiště je osobní výtah. Tlačítka výtahu značena Braillovým písmem.
Výtahem se student z pozice 1 do pozice 3 dopraví na podestu k další jednoduché výtahové plošině, kterou sjede o patro níž do 2. nadzemního podlaží s učebnami Katedry výpočetní a didaktické techniky (KVD).
Pro použití této plošiny musí mít ovšem student individuálně aktivováno povolení ke vstupu přes JIS kartu. Aktivaci JIS karty zajistí buďto studijní oddělení fakulty nebo Informační a poradenské centrum ZČU www.ipc.zcu.cz.
Nemá-li vozíčkář (například z jiné fakulty ZČU) aktivovánu JISku pro tuto plošinu, musí o doprovod požádat vrátného, nebo si zapůjčit jeho služební JIS kartu. Třeba i proto, že jediné WC pro vozíčkáře je v objektu Klatovská 51 k dispozici právě v tak složitě přístupném 2. nadzemním podlaží.

Samostatná kabinka WC pro vozíčkáře je na tomto podlaží umístěna na konci dlouhé chodby podél hlavního schodiště v prostoru WC ženy.
I pro návrat z kabinkového WC zpět k výtahové plošině na Katedru výpočetní a didaktické techniky ve 2. nadzemním podlaží Klatovská 51 je nutno mít u sebe opět buďto aktivovanou vlastní nebo vrátného JIS kartu. Neboť i vstup zpět do chodby na KVD je možný přes JISku, nebo je nutno zkoušet se náhodně dozvonit na někoho z pracovníků katedry, uvedených na hromadném panelu zvonků.
Při cestě zpět z KVD do 3. nadzemního podlaží k hlavnímu osobnímu výtahu musí vozíčkář po vyjetí a zastavení plošiny zmáčknout na rámu výtahové šachty (po levé ruce) ikonu zvonku na červeném terčíku. Jinak se dveře plošiny pro výstup neotevřou.

3. Trasa do přilehlé budovy FPE / Chodské náměstí 1

Po průjezdu vstupní halou FPE v přímém směru od nájezdové rampy ze Stehlíkovy ulice se vozíčkář dostane až k zadnímu schodišti do dvora.
V bezprostřední blízkosti nalevo od schodiště je osobní výtah.
a) Výtahem se student přepraví z pozice 1 do pozice 0, tlačítka výtahu značena Braillovým písmem. Projede dveřmi na venkovní podestu k šikmé rampě, která ho dovede na vnitřní dvůr s přilehlou budovou FPE na Chodském náměstí.
b) Vlevo od chodníku se vozíčkář dostane k venkovní hydraulické plošině, která mu umožní přepravu do všech nadzemních podlaží s katedrami a učebnami v budově FPE Chodské náměstí 1. Po dobu jízdy plošiny je nutno nepřetržitě držet ovládací tlačítko! Tlačítka výtahu značena Braillovým písmem. Pohyb plošiny je velice pomalý.

WC pro vozíčkáře se v objektu FPE Chodské náměstí 1, nachází v 1. nadzemním podlaží (ze dvora z pozice -1 do pozice 0), hned vlevo od výjezdu z výtahu.

Bufet s jídelnou a nápojové automaty k dispozici pouze v budově Klatovská 51. Bufet hned v boční chodbě napravo za vstupem do hlavní fakultní haly směrem od venkovní nájezdové rampy ze Stehlíkovy ulice.

Cesta po objektech Klatovská 51 a Chodské náměstí 1 je pro tělesně handicapované studenty hodně komplikovaná. Bez přímého doprovodu a rady vrátného se v počátcích studia neobejdou. O pomoc je možné požádat také pracovníky Informačního a poradenského centra ZČU www.ipc.zcu.cz.

Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt bez bezbariérového přístupu
Objekt bez bezbariérového přístupu
Osobní výtah
Osobní výtah
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Parkoviště
Parkoviště
Občerstvení
Občerstvení
Doporučený doprovod
Doporučený doprovod
Odkaz na nahrávku textu o budově
Odkaz na nahrávku textu o budově

Zvukový záznam popisu budovy