Sportovní centrum - tělocvična, Klatovská třídaOdkaz na video nahrávku textu o budově ve znakové řeči

Tělocvična KTV FPE, Klatovská 51 306 14 Plzeň

Po průjezdu vstupní halou FPE v přímém směru od nájezdové rampy ze Stehlíkovy ulice zahne vozíčkář za hlavním schodištěm doprava a dlouhou chodbou se dostane až ke schodišťové plošině. O klíč, ovladač a doprovod k plošině nutno při vstupu do objektu požádat vrátného.
Před rozjezdem schodišťové plošiny musí totiž doprovod odblokovat čtyři červená STOP tlačítka (pod schody u spodní zastávky, u nástupu, u zastávky nad schody a na samotné plošině. Jinak se plošina nerozjede!
Schodišťovou plošinou se lze dostat do přízemí k děkanátu KTV a chodbou vpravo až do velké sportovní haly - a zpět. Malá tělocvična KTV FPE není bezbariérově přístupná.

Trasa k použití samostatného WC pro handicapované návštěvníky tělocvičen FPE na Klatovské 51 či Chodském náměstí 1 je poněkud složitá. O radu, eventuálně doprovod, nutno požádat pracovníka vrátnice ještě před návštěvou tělocvičny.
Snáze dostupné WC pro vozíčkáře v napojené sousední budově Chodské náměstí 1. Po výjezdu z tělocvičny zpět do vstupní haly FPE je třeba se dát vpravo k zadnímu schodišti na dvůr. Vedle schodiště je osobní výtah. Jím se student přepraví z pozice 1 do pozice 0, tlačítka výtahu značena Braillovým písmem. Projede dveřmi na venkovní podestu k šikmé rampě, která ho dovede na vnitřní dvůr s přilehlou budovou FPE na Chodském náměstí.
Vlevo od chodníku se vozíčkář dostane k venkovní hydraulické plošině, která mu umožní přepravu na WC do 1. nadzemního podlaží (ze dvora z pozice -1 do pozice 0). Kabinka WC hned vlevo od výjezdu z výtahu. Po dobu jízdy plošiny je nutno nepřetržitě držet ovládací tlačítko! Tlačítka výtahu značena Braillovým písmem. Pohyb plošiny je velice pomalý.

Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt bez bezbariérového přístupu
Objekt bez bezbariérového přístupu
Osobní výtah
Osobní výtah
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Parkoviště
Parkoviště
Občerstvení
Občerstvení
Doporučený doprovod
Doporučený doprovod
Odkaz na nahrávku textu o budově
Odkaz na nahrávku textu o budově

Zvukový záznam popisu budovy

Popis budovy ve znakové řeči