Sportovní centrum - tělocvična, Chodské náměstí

Tělocvična KTV FPE, Chodské nám. 1,  306 14 Plzeň

Po průjezdu vstupní halou Fakulty pedagogické v přímém směru od nájezdové rampy ze Stehlíkovy ulice se vozíčkář dostane až k zadnímu schodišti do dvora. V bezprostřední blízkosti schodiště osobní výtah. Tlačítka značena Braillovým písmem. Výtahem se student přemístí z pozice 1 do pozice 0. Projede dveřmi na venkovní podestu k šikmé rampě, která ho dovede na vnitřní dvůr s přilehlou budovou FPE na Chodském náměstí. Ve spodní části od chodníku vpravo je bezbariérový vstup do gymnastického centra ZČU.

Kabinka WC pro vozíčkáře je v protější budově na Chodském nám. 1, kam je třeba se přepravit venkovní hydraulickou plošinou (z pozice -1 do pozice 0). Tlačítka značená Braillovým písmem. Kabinka WC hned vlevo od výjezdu z výtahu. Po dobu jízdy plošiny je nutno nepřetržitě držet ovládací tlačítko! Pohyb plošiny je velice pomalý. O cestě na WC je dobré se informovat na vrátnici ještě před návštěvou tělocvičny.

Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt bez bezbariérového přístupu
Objekt bez bezbariérového přístupu
Osobní výtah
Osobní výtah
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Parkoviště
Parkoviště
Občerstvení
Občerstvení
Doporučený doprovod
Doporučený doprovod
Odkaz na nahrávku textu o budově
Odkaz na nahrávku textu o budově

Zvukový záznam popisu budovy