Fakulta právnická (FPR)Odkaz na video nahrávku textu o budově ve znakové řeči

www.fpr.zcu.cz sady Pětatřicátníků 14,  306 14 Plzeň

Zajištěn bezbariérový přístup do objektu Fakulty právnické (FPR) v sadech Pětatřicátníků 14 hlavním vchodem směrem od tramvajové trasy č. 4.

Osobní výtah pro 1. až 4. nadzemní podlaží je umístěn (po vstupu do objektu) v levé boční chodbě. Tlačítka výtahu značena Braillovým písmem.

Samostatné WC pro vozíčkáře v přízemí hned po vstupu do objektu v boční chodbě nalevo. Další značené WC pro vozíčkáře také ve 3. nadzemním podlaží, trasou vpravo od výjezdu z výtahu. WC až na konci lomené chodby. V případě, že by průjezdu chodbou k WC bránilo jedno zavřené dveřní křídlo, nutno někoho požádat o pomoc.

V přízemí objektu k dispozici nápojové automaty.

Základní informace o podmínkách studia na FPR, ale například i o rozmístění a přístupnosti jednotlivých učeben, sdělí znevýhodněným uchazečům a studentům pracovnice studijního oddělení, které je umístěno ve 2. nadzemním podlaží, v chodbě nalevo od výtahu.

Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt bez bezbariérového přístupu
Objekt bez bezbariérového přístupu
Osobní výtah
Osobní výtah
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Parkoviště
Parkoviště
Občerstvení
Občerstvení
Doporučený doprovod
Doporučený doprovod
Odkaz na nahrávku textu o budově
Odkaz na nahrávku textu o budově

Zvukový záznam popisu budovy

Popis budovy ve znakové řeči