Fakulta ekonomická (FEK)Odkaz na video nahrávku textu o budově ve znakové řeči

www.fek.zcu.cz Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Bezbariérový přístup do komplexu budov Fakulty ekonomické, Fakulty strojní, Univerzitní knihovny (UK - Univerzitní 18), Centra informatizace a výpočetní techniky (CIV - Univerzitní 20) a ostatních zde sídlících pracovišť ZČU je možný z jižní, severní i východní strany navzájem propojených budov komplexu univerzitního areálu.

  • Z jižní strany – po hlavní vstupní cestě do univerzitního areálu ve směru od zastávek autobusů č. 30 a 24 a z hlavního parkoviště před budovou Fakulty elektrotechnické (FEL) se handicapovaní bez překážek dostanou před vstupní průčelí Fakulty strojní (FST). Na podpěrném vchodovém sloupu vpravo pod schody vozíčkář přivolá elektronickým komunikátorem strážného. Ten vozíčkáře naviguje nebo osobně doprovodí k bezbariérovému vstupu u spojovacího krčku K4, neboť vstup je možný pouze s aktivní JIS kartou pro vstup. Pro evidovaného vozíčkáře možnost požádat o individuální aktivaci JIS karty pro tento vstup do objektu. Aktivaci zajistí buďto příslušné studijní oddělení nebo Informační a poradenské centrum ZČU www.ipc.zcu.cz. Po vstupu do objektu se vozíčkář chodbou vlevo dostane až k hlavnímu výtahu v krčku K1.
  • Ze severní strany je v současné době bezbariérový vjezd pro handicapované osoby možný ve směru z ulice U Letiště. Vyhrazené stání pro handicapované je cca 80 metrů od vjezdu na zadní parkoviště ZČU. Na dohled vpravo od sedmi značených stání pro handicapované je zadní vstup do univerzitního objektu. U dveří si student venkovním IP telefonem zkontaktuje vrátného, který mu na dálku "odbzučí" dveřní zámek a uvolní tak vjezd k osobnímu výtahu ve výtahovém spojovacím výtahovém krčku K2. Výtah je vlevo za rohem po vjezdu do objektu. Pro evidovaného studenta-vozíčkáře možnost požádat o individuální aktivaci JIS karty pro tento vstup do objektu. Aktivaci zajistí buďto příslušné studijní oddělení nebo Informační a poradenské centrum ZČU www.ipc.zcu.cz.
  • Z východní strany je přístup do fakultního komplexu budov možný také ve směru z Kaplířovy ulice po stezce pro pěší: Pohodlný chodník situovaný do centra univerzitního kampusu přivede vozíčkáře k nájezdové rampě do Univerzitní knihovny. Ve vstupním vestibulu trasou doleva jsou na dohled propojovací dveře k výtahu, jímž se vozíčkář přepraví (z pozice 0 do pozice 1) do druhého nadzemního podlaží. Tlačítka výtahu značena plastickým prolisem. Po vystoupení z výtahu se vozíčkář lomenou trasou vpravo dostane průjezdem předělových dveří k servisnímu centru informatizace. V přímém směru dále mine po levé straně schodiště i služební výtah určený pouze pro pohyb v objektu CIV a přijede ke dveřím Informačního a poradenského centra UI 213. Na dohled prosklený nadzemní spojovací krček do hlavního komplexu FST a FEK s přístupy k hlavním výtahům v krčcích K1 (jižní) nebo K2 (severní).
  • Evidovaným studentům ZČU s těžkým tělesným handicapem lze ve stejném směru příchodu z Kaplířovy ulice zajistit snazší vstup po nájezdové rampě přímo přes služební vchod pro zaměstnance do objektu CIV. Nutná ovšem aktivace JIS karty, kterou zajistí buďto příslušné studijní oddělení nebo Informační a poradenské centrum ZČU. V přímém směru po vstupu do objektu lze služebním výtahem CIV vyjet (z pozice P do pozice 1) do 2. nadzemního podlaží. Hned za schody vlevo od výstupu z výtahu se nachází Informační a poradenské centrum (IPC) a na dohled nadzemní spojovací krček do hlavního komplexu FST s přístupy k hlavním výtahům K1 nebo K2.

Vyhrazené parkování

  • Na hlavním parkovišti ZČU před Fakultou elektrotechnickou (ve směru z Univerzitní ulice) je pro vozíčkáře ZČU vyhrazeno šest parkovacích míst.
  • Na zadním parkovišti, v současné době ve směru příjezdu z ulice U Letiště, je před komplexem univerzitních laboratoří vyhrazeno sedm míst pro invalidy. V témže směru jízdy vyhrazena dvě parkovací místa pro vozíčkáře u knihovny ZČU.
  • Na zpevněné manipulační ploše ZČU (za točnou autobusů ve směru z Univerzitní ulice) jsou vyhrazena dvě parkovací stání pro vozíčkáře. Pro vstup do areálu ZČU se ale vozíčkář musí vrátit po chodníku podél Univerzitní ulice až k hlavní vstupní komunikaci pro pěší do areálu.
  • Oplocené parkoviště poblíž rektorátu je placené, bez vyznačení parkovacích míst pro handicapované.

Osobní výtahy v komunikačních krčcích K1 a K2 umožňují bezbariérový přístup do učeben, katedrálních místností i laboratoří v 1. až 7. nadzemním podlaží. Oba výtahové krčky na každém podlaží vždy propojuje kolmá katedrální chodba. Tlačítka ve výtazích značena plastickým prolisem čísel podlaží.

V 1., 3. a 5. nadzemní podlaží jsou sociální zařízení pro tělesně postižené, kabinky jsou umístěny v prostoru WC ženy.

V komplexu budov Univerzitní 22 je bezbariérový přístup do bufetu v 1. nadzemním podlaží. K dispozici též občerstvovací automaty.

V univerzitním areálu je bezbariérově přístupna také menza (Univerzitní 12) - přístup z levé boční strany. Odemčení výtahové šachty do menzy nutno předem domluvit na tel. čísle 377 634 889. Po celou dobu jízdy výtahem je nutno nepřetržitě mačkat ovládací tlačítko. V objektu menzy je rovněž samostatné WC pro vozíčkáře.

Podrobné informace o podmínkách studia na FEK, ale například i o rozmístění a přístupnosti jednotlivých učeben, sdělí znevýhodněným uchazečům a studentům ZČU pracovnice studijních oddělení příslušné fakulty. Studijní oddělení Fakulty ekonomické je pro handicapované studenty přístupno ve čtvrtém nadzemním podlaží.

Doporučení: Pro první cestu po členitém komplexu FEK, FST a dalších pracovišť v Univerzitní ulici 22 doporučujeme doprovod, o který je možné požádat i v Informačním a poradenském centru ZČU www.ipc.zcu.cz.

Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt bez bezbariérového přístupu
Objekt bez bezbariérového přístupu
Osobní výtah
Osobní výtah
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Parkoviště
Parkoviště
Občerstvení
Občerstvení
Doporučený doprovod
Doporučený doprovod
Odkaz na nahrávku textu o budově
Odkaz na nahrávku textu o budově

Zvukový záznam popisu budovy

Popis budovy ve znakové řeči