Univerzitní knihovnaOdkaz na video nahrávku textu o budově ve znakové řeči

www.uk.zcu.cz Univerzitní 18 306 14 Plzeň

Pro vstup do univerzitní knihovny v  kampusu ZČU slouží dvě pohodlné nájezdové rampy. Jedna vede k hlavnímu vchodu (situovaná směrem dovnitř kampusu), druhá je situována ze severu přímo ze zadního parkoviště za knihovnou.

Při vstupu do knihovny hlavním vchodem jsou mírně vlevo na dohled vstupní turnikety do přízemní knihovny. Pracovnice knihovny vozíčkáře nasměrují k vnitřnímu výtahu pro výjezd do druhého nadzemního podlaží knihovny. Výtah je umístěn v přímém směru po vstupu do objektu po krátké vnitřní nájezdové ploše. Při vstupu do knihovny ze zadního parkoviště se průjezdem dveří vozíčkář ocitne přímo u výtahu. Pro zadní vstup do univerzitní knihovny ovšem znevýhodněný student potřebuje aktivaci osobní JIS karty pro tento vstup. Aktivaci mu zajistí buďto studijní oddělení příslušné fakulty, nebo Informační a poradenské centrum ZČU.

Samostatné WC pro vozíčkáře v prostoru před knihovnou.

  • Na hlavním parkovišti ZČU před Fakultou elektrotechnickou (ve směru z Univerzitní ulice) je pro vozíčkáře ZČU vyhrazeno 6 parkovacích míst.
  • Na zadním parkovišti, v současné době ve směru příjezdu z ulice U Letiště, je před komplexem univerzitních laboratoří vyhrazeno 7 míst pro invalidy. V témže směru jízdy vyhrazena 2 parkovací místa pro vozíčkáře u knihovny ZČU.
  • Na zpevněné manipulační ploše ZČU (za točnou autobusů ve směru z Univerzitní ulice) jsou vyhrazena 2 parkovací stání pro vozíčkáře. Pro vstup do areálu ZČU se ale vozíčkář musí vrátit po chodníku podél Univerzitní ulice až k hlavní vstupní komunikaci pro pěší do areálu.
  • Oplocené parkoviště poblíž rektorátu je placené, bez vyznačení parkovacích míst pro handicapované.

K dispozici malá kavárna přímo v prostoru univerzitní knihovny.

Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt bez bezbariérového přístupu
Objekt bez bezbariérového přístupu
Osobní výtah
Osobní výtah
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Parkoviště
Parkoviště
Občerstvení
Občerstvení
Doporučený doprovod
Doporučený doprovod
Odkaz na nahrávku textu o budově
Odkaz na nahrávku textu o budově

Zvukový záznam popisu budovy

Popis budovy ve znakové řeči