Ústav jazykové přípravy (UJP)Odkaz na video nahrávku textu o budově ve znakové řeči

www.ujp.zcu.cz Univerzitní 22 306 14 Plzeň

Sekretariát Ústavu jazykové přípravy sídlí ve 3. nadzemním podlaží objektu Univerzitní 22. Bezbariérový přístup viz podrobněji u Fakulty strojní. Kanceláře UJP v pravé chodbě po výjezdu z hlavního výtahu v krčku K1.

WC pro vozíčkáře jsou na shodném poschodí v prostoru WC ženy.

V komplexu budov Univerzitní 22 je bezbariérový přístup do bufetu v 1. nadzemním podlaží. K dispozici též občerstvovací automaty.

Podrobné informace o podmínkách studia na Ústavu jazykové přípravy, ale například i o rozmístění a přístupnosti jednotlivých učeben, sdělí znevýhodněným uchazečům a studentům ZČU pracovnice sekretariátu UJP ve 3. nadzemním podlaží, v pravé chodbě po výjezdu z hlavního výtahu v krčku K1.

Doporučení: Pro první cestu na UJP v Univerzitní ulici 22 doporučujeme doprovod, o který je možné požádat i v Informačním a poradenském centru ZČU www.ipc.zcu.cz.

Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt s bezbariérovým přístupem
Objekt bez bezbariérového přístupu
Objekt bez bezbariérového přístupu
Osobní výtah
Osobní výtah
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Sociální zařízení pro tělesně postižené
Parkoviště
Parkoviště
Občerstvení
Občerstvení
Doporučený doprovod
Doporučený doprovod
Odkaz na nahrávku textu o budově
Odkaz na nahrávku textu o budově

Zvukový záznam popisu budovy

Popis budovy ve znakové řeči