Odpovědná kartografie

Rámcový program konference

Úterý 5. září 2023

Od Do Akce Místo
12:45 16:30 Registrace účastníků 2. patro foyer
13:00 14:30 Workshop I – Interaktivní modelování dopravy
(vedou Karel Jedlička, Tomáš Andrš)
učebny UC233/UC234
14:45 16:15 Workshop II – Jak sdílet mapy? Hub4Everybody + Map Whiteboard
(vedou Jan Macura, Filip Leitner)
učebny UC233/UC234
16:30 18:30 Členská schůze České kartografické společnosti sál US207
19:15 21:00 Orientační běh Borský park

Středa 6. září 2023

Od Do Akce Místo
8:30 14:00 Registrace účastníků 2. patro foyer
9:30 10:00 Zahájení konference sál US217
10:00 11:30 Blok I – Kartografie a vzdělávání
(moderuje Václav Talhofer)
sál US217
11:30 12:00 Zvaná přednáška: Mapy, plány, geodata, příliš velká výzva pro archivy? (Martin Rechtorik) sál US217
12:00 13:00 Oběd Menza Bory
13:00 14:30 Blok II – Kartografická prezentace geografických výzkumů
(moderuje Dagmar Kusendová)
sál US217
14:30 15:00 Přestávka 2. patro foyer
15:00 16:30 Blok III – Historie kartografie, staré a historické mapy
(moderuje Martina Kepka Vichrová)
sál US217
16:30 17:00 Zvaná přednáška: Inspirativní vlastnosti státních mapových děl velkého měřítka pro naplňování současných geografických databází nejvyšší úrovně podrobnosti (Václav Čada) sál US217
17:00 18:00 Posterová sekce – představení příspěvků (moderuje Pavel Hájek) sál US217
19:00 23:59 Společenský večer Kalikovský mlýn

Čtvrtek 7. září 2023

Od Do Akce Místo
9:00 10:30 Blok IV – Kartografické postupy, metody a techniky
(moderuje Jíří Šmída)
sál US217
10:30 11:00 Přestávka 2. patro foyer
11:00 12:30 Blok V – Technologie v kartografii
(moderuje Karel Jedlička)
sál US217
12:30 13:30 Oběd Menza Bory
13:30 15:00 Blok VI – Kartografické produkty a jejich vnímání
(moderuje Michal Kepka)
sál US217
15:00 15:30 Zakončení konference sál US217

Během celé konference

 • Digitální posterová sekce na obrazovkách v konferenčních prostorech

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu v závislosti na aktuálních podmínkách.

Podrobný program worshopů a orientačního běhu

Workshop I – Interaktivní modelování dopravy

 • 5. 9. 2023, 13:00 – 14:30, učebny UC233/UC234
 • Cílem workshopu je ukázat účastníkům současné metody analýzy dopravy a jejího modelování pro plánování pohybu v různých oblastech, jako jsou města a regiony.
      Nejprve se krátce seznámíme s problematikou dopravního modelování, včetně sběru potřebných geografických dat, různých typů dopravních modelů a metod, které slouží k výpočtu dopravního chování. Diskutovat budeme i omezení a přesnosti, které se vážou k dopravnímu modelování, a o tom, jak tato data mohou být prezentována v mapových výstupech.
      V druhé části workshopu se přesuneme k praktickým aspektům modelování dopravy v kontextu moderních chytrých měst. Ukážeme, jaká konkrétní problémová témata mohou města řešit v oblasti mobility a jak může modelování dopravy přispět k jejich řešení. Během této části workshopu si ukážeme konkrétní modelovací postupy v software RoadTwin.
      Poslední část workshopu bude zaměřena na praktické cvičení, během kterého účastníci sami vyzkouší aplikaci RoadTwin SW; budou mít možnost hrát roli plánovačů mobility a zkoumat různé aspekty, jako je optimalizace uzavírek, hodnocení dopadů zklidnění komunikací nebo zhodnocení vlivu nových staveb na dopravní situaci.
      Věříme, že obsah workshopu bude oslovovat zástupce měst a další účastníky, kteří hledají efektivní způsoby řízení mobility a chtějí se seznámit s praktickým využitím analýz dopravy a jejich aplikací v reálných situacích.

Workshop II – Jak sdílet mapy? Hub4Everybody + Map Whiteboard

 • 5. 9. 2023, 14:45 – 16:15, učebny UC233/UC234
 • Na workshopu se budeme podrobně zabývat dvěma inovativními platformami: HUB4Everybody a Map Whiteboard.
      Představíme si platformu a technologické možnosti zpracování a využití digitálních map, práci s informacemi, znalostmi a tvorbou inovačního hubu / geoportálu.
      Hub4Everybody je unikátní, modifikovatelné řešení pro publikování, sdílení a kooperativní správu geografických dat. Jedná se především o data jako profesionální data a měření, ale i výstupy z výzkumných projektů, výsledky studentských prací, podklady pro výuku, pocitové mapy, vizualizace terénních průzkumů a další mapy, tabulky nebo databáze. Vaše data můžete do prostředí hubu jednoduše nahrát, upravovat a nastavit parametry sdílení. Hub4Everybody je alternativou kombinace online kancelářského software a redakčního systému pro prostorová data.
      Dále se budeme věnovat Map Whiteboardu, inovativnímu nástroji pro tvorbu, sdílení a spolupráci při práci s daty a mapami. MapWhiteboard je technologie, která umožňuje více uživatelům spolupracovat online na stejném mapovém projektu a sdílet datové sady. Technologie sdílí celou mapu a prezentuje data v kontextu jakýchkoliv podkladových informací, které mohou být užitečné. Umožňuje více klientům vidět identické mapové rozhraní a současně na něj kreslit, což zvyšuje samotnou efektivitu práce a kolaboraci, kdy sedíte kolem jednacího stolu a společně se díváte na mapu, komentujete ji, ukazujete na „věci“ a navrhujete změny.
      Těšíme se na vaši účast a na společné objevování těchto inovativních nástrojů, které mohou významně zvýšit produktivitu a efektivitu vaší práce s daty.

Orientační běh v rámci 25. kartografické konference

 • 5. 9. 2023, 19:15 – 21:00, Borský park
 • V rámci kartografické konference proběhne i závod v orientačním běhu. Start prvních závodníků proběhne v úterý 5. 9. 2023 v 19:15, startovní interval bude tři minuty, start bude uzavřen v 19:45. Závod proběhne v Borském parku, prostor startu a cíle bude sdílený a vzdálen asi 1,5 km od prostor konference.
  Závodníci musí počítat se sníženou viditelností v průběhu závodu. Doporučujeme čelovku a reflexní prvky na oblečení. Zejména na částech tratí, které budou probíhat po veřejých komunikacích, prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Závodníci závodí na vlastní riziko.
  Pro závodníky budou připraveny 4 kategorie:
  – lehká, kratší, pro méně zkušené běžce (muži, ženy)
  – obtížnější, delší, pro zkušenější běžce (muži, ženy)
  Časový limit pro všechny kategorie bude 60 minut, předpokládaný čas vítěze 30 minut.

Nahoru


Podrobný program jednotlivých bloků

Blok I – Kartografie a vzdělávání
Název Autor
Kritická místa ve vysokoškolském kartografickém vzdělávání: prvotní analýza Jan D. Bláha a kol.
Mapové znaky na školních hospodářských mapách Martin Lapčík, Zdeněk Stachoň
Jak usnadnit dětem čtení map Pavel Seemann a kol.
Analýza čtení map školního atlasu: Rozdíly mezi učiteli a žáky Markéta Beitlová
Atlas skautingu Petra Krsková, Jakub Lysák
Co to je Mapa roku Petr Skála
Blok II – Kartografická prezentace geografických výzkumů
Název Autor
(Digitální) mentální mapy nejen v geografickém výzkumu Jiří Pánek
Vizualizace výsledků participativního mapování: kartografická doporučení jako vstupní hypotéza pro uživatelské testování Daniela Valchářová, Jakub Lysák
Mapování veřejného prostoru pro seniory a jeho kartografická reprezentace Jiří Horák a kol.
Role tištěné mapy ve festivalovém cestovním ruchu Jiří Šmída, Daniel Vrbík
Vizualizace hodnocení atraktivity území Otakar Čerba a kol.
Možnosti vizualizace tekuté regionalizace na příkladu individuálních regionů česko-německo-polského příhraničí Martin Bartůněk, Jan D. Bláha
Blok III – Historie kartografie, staré a historické mapy
Název Autor
Analýza vodstva na Aretinově mapě Čech Miroslav Čábelka, Lucie Povolná
Analýza vodstva na mapách našeho území z 16.-17. stol. Vanda Hlaváčková, Miroslav Čábelka
Mapová mozaika Kartografické reprezentace panství v Čechách a na Moravě v před moderní době Eva Chodějovská
Česko-německá národnostní hranice (1840–1940): Kartografický obraz a realita Jitka Močičková, Petra Justová
Kniha o historii technické mapy Prahy Lucie Kovaříková
Časoprostorová databáze území jako nástroj pro sledování změn v území Jiří Belinger a kol.
Blok IV – Kartografické postupy, metody a techniky
Název Autor
Ohlédnutí se za pěti lety výzkumu environmentální geoinformatiky, souvisejících kartografických výstupů a vize do další pětiletky Tomáš Řezník a kol.
Informace o zobrazení v atlasech Václav Talhofer a kol.
Analýza kartografických zobrazení planisferických map světa v čase Tomáš Bayer
Generalizace vrstevnic s konstantní výškovou chybou a minimalizací celkové energie Tomáš Bayer a kol.
Analýza kartografických reprezentací skalních útvarů v českém státním mapovém díle Günter Kyncl, Jakub Lysák
Analýzy tvary půdních bloků a jejich možné aplikace Lukáš Herman
Kartografie ve službách firemní praxe Jan Oprchal, Jiří Hladík
Blok V – Technologie v kartografii
Název Autor
Online generátor hodnotových měřítek funkčních stupnic Radek Barvíř, Martin Holub
Tvorba náčrtu lokality z prostorových dat získaných z textu zapsaného v přirozeném jazyce Petr Rapant a kol.
Tvorba nástroje pro generování sekvenčních grafů z eye-tracking dat Michaela Vojtěchovská, Stanislav Popelka
Využití mobilních eye-tracking brýlí pro hodnocení atraktivity geografické expozice Stanislav Popelka, Jiří Vysloužil
Tvorba nástrojů pro analýzu dat z ET2Spatial v prostředí GIS Tomáš Vaníček a kol.
Konverze BIM modelu do CityGML 3.0 na příkladu bytových jednotek a jejich vizualizace Martin Vaněk a kol.
Blok VI – Kartografické produkty a jejich vnímání
Název Autor
Když mapa „promluví“ Milan Paprčka, Jakub Petráš
Využití rozšířené reality v kartografii František Mužík
Využití třetího rozměru pro vizualizaci v území Jan Rucký a kol.
Možnosti reflexe uživatelských aspektů příslušníků ženijního vojska Armády České republiky při tvorbě vojenských topografických map Filip Dohnal a kol.
Proměny digitálního geografického modelu Data50 Iveta Skalická
Nová řada státního mapového díla z produkce Zeměměřického úřadu aneb Základní topografická mapa České republiky se představuje Přemysl Jindrák
Posterová sekce
Název Autor
Identifikácia a mapovanie potenciálne ilegálnych aktivít v krajine aplikáciou metód diaľkového prieskumu Zeme Daniel Szatmári a kol.
Selenonyma Irena Švehlová
Jak reagují české lesy na klimatickou změnu: soubor map znázorňující výsledky analýz letokruhových chronologií za posledních 60 let Daniela Valchářová a kol.
Porovnání kartografických interpretací průběhu války na Ukrajině Petr Malý a kol.
Představení projektu GAČR: Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací Stanislav Popelka a kol.
Geodátová vizualizácia v geografii športu – vybrané príklady významných športových podujatí (Geodata visualization in sports geography - selected examples of important sports events) Vladimír Bačík a kol.
Historické změny v krajině a jejich aktuální dopad na mobilitu vojenské techniky Lucie Marková a kol.
Atlas Živých jmen Daniel Vrbík, Václav Lábus
Mapy velkých měřítek jako podklad pro sledování vývoje údolí Vltavy Darina Kratochvílová
Co oko nevidí na Jüttnerově glóbu z roku 1839 Eva Štefanová a kol.
Realistická vizualizace GIS dat ve virtuální realitě Vojtěch Cehák
Přírodní katastrofy v hexagonech: od tištěné mapy k webové mapové aplikaci Marek Hoffmann
Prague Squared Josef Münzberger
Map Explorer Milan Paprčka, Jakub Petráš

Nahoru

Pořadatelé: Česká kartografická společnost a Katedra geomatiky Západočeské univerzity v Plzni

Kontakt (správa webových stránek): Pavel Hájek

Poslední aktualizace [mm/dd/yyyy]: