Odpovědná kartografie

Termíny a výše konferenčního poplatku účastníka

Konferenční poplatek Řádný
(registrace a platba do 1. 5. 2023)
Prodlouženo do 1. 6. 2023
Mimořádný
(registrace a platba do 31. 7. 2023)
Registrace a platba po 31. 7. 2023
vč. platby na místě
Běžný účastník 4 000 Kč 4 300 Kč 5 000 Kč
Člen ČKS / CAGI / ČGS / SFDP (*) 3 300 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč
Student 2 000 Kč 2 200 Kč 2 500 Kč
Hosté a čestní členové ČKS 0 Kč 0 Kč 0 Kč

(*) ČKS – Česká kartografická společnost / CAGI – Česká asociace pro geoinformace / ČGS – Česká geografická společnost / SFDP – Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Registrace účastníků konference

Registrujte se na konferenci jako její účastník pomocí online formuláře.


Informace k platbě konferenčního poplatku

 • Konferenční poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, obědy 6. a 7. 9. 2023, občerstvení o přestávkách a společenský večer s rautem.
 • Konferenční poplatek nezahrnuje ubytování.
 • Platbu na místě je možné provést POUZE v hotovosti.

Storno poplatky

 • Do 10. 8. 2023 – 60% z ceny zaplaceného poplatku.
 • Po 10. 8. 2023 – 100% z ceny zaplaceného poplatku.

Detaily platby konferenčního poplatku

Příjemce:
Česká kartografická společnost, z.s.,
Františka Křížka 362/1
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 49371525
Česká kartografická společnost, z.s. není plátcem DPH

 • Číslo účtu: 166791914/0300 (CZK)
 • Variabilní symbol: byl zaslán e-mailem při registraci (2023xxx)
 • Zpráva pro příjemce/do poznámky platby: jméno a příjmení registrovaného

 • Poznámky k platbě konferenčního poplatku

  • Při platbě bankovním převodem prosím uvádějte všechny výše uvedené informace (především variabilní symbol a jméno registrovaného), aby bylo možné platbu jednoznačně přiřadit ke konkrétní osobě.
  • Prosba o zaslání proforma faktury registrovaným se vyjadřuje přímo při registraci účastníka – je třeba uvést informace o odběrateli, které mají být ve faktuře obsaženy.
  • V případě, že Váš konferenční poplatek bude součástí hromadné platby pro více účastníků z jedné instituce, odešlete e-mail organizátorům na geokonf[et]kgm.zcu.cz, ve kterém uveďte seznam registrovaných osob, kterých se hromadná platba bude týkat a kontaktní osobu, která bude hromadnou platbu s organizátory komunikovat.

  Registrace příspěvků na konferenci

  Registrujte Váš příspěvek na konferenci přímo skrze online formulář.

  • Jazyk příspěvku: český, slovenský
  • Termín registrování příspěvku pro jeho zařazení do konferenčního sborníku abstraktů – 1. 5. 2023 prodloužen do 31. 7. 2023

  Forma příspěvků na konferenci

  Příspěvek pro ústní prezentaci

  • Prezentace ve formátu PPT(X) či PDF
  • Poměr stran 16:9
  • Délka prezentace 10 min + 5 min diskuze
  • Volnou formou – šablona není k dispozici

  Posterový příspěvek

  • Pouze v digitální podobě
  • Prezentace ve formátu PDF (preferováno) či v obrázkovém formátu
  • Doporučená velikost posteru A0 na šířku, min. 300DPI
  • Jednotlivé postery budou představeny svými autory ve středu od 17:00 do 18:00 (sál US217) – 4 min na poster
  • Postery však budou promítány na obrazovkách ve foyer konferenčních prostor po celou dobu konference
  • Volnou formou – šablona není k dispozici
  Logo konference pro příspěvky ve formátu

  Registrace na konferenční workshopy

  Žádáme zájemce o workshop o registraci do 30. 8. 2023. Workshop proběhne v případě alespoň pěti přihlášených účastníků. Registrovaní účastníci budou 31. 8. informováni, zda se bude workshop konat.

  Registrujte se na konferenční workshopy pomocí tohoto online formuláře.

  Registrace na konferenční orientační běh

  Zájemce prosíme o přihlášení do 30. 8. 2023. Závod se uskuteční, bude-li přihlášeno alespoň 5 závodníků; registrovaní zájemci budou 31. 8. informováni, zda se závod uskuteční. Nejpozději 3. 9. 2023 budou zveřejněny podrobné pokyny k závodu na stránkách konference.

  Registrujte se i na orientační běh za pomoci tohoto online formuláře.

  Pořadatelé: Česká kartografická společnost a Katedra geomatiky Západočeské univerzity v Plzni

  Kontakt (správa webových stránek): Pavel Hájek

  Poslední aktualizace [mm/dd/yyyy]: