Odpovědná kartografie

Organizační výbor konference

 • doc. Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. (předseda organizačního výboru)
 • doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D.
 • Ing. Martina Kepka Vichrová, Ph.D.
 • Ing. Radek Fiala, Ph.D.
 • Ing. Pavel Hájek, Ph.D.
 • Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
 • Ing. Michal Kepka, Ph.D.
 • Bc. Petra Bláhová
 • doc. Ing. Václav Čada, CSc.
 • M.Sc. Mohammadreza Khalilzadeh
 • Ing. Martin Pitoňák, Ph.D.
 • Ing. et Ing. Jan Rucký
 • Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

Konferenční kontakt

Konferenční e-mail: geokonf/zavinac/kgm.zcu.cz

Katedra geomatiky
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Technická 8
301 00, Plzeň
Telefon: +420 377 639 206
Web: kgm.zcu.cz


Programový výbor konference

 • prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT Praha)
 • doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň)
 • doc. Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. (ZČU Plzeň)
 • Ing. Radek Dušek, Ph.D. (OU Ostrava)
 • doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. (ZČU Plzeň)
 • Ing. Karel Jedlička, Ph.D. (ZČU Plzeň)
 • Ing. Martina Kepka Vichrová, Ph.D. (ZČU Plzeň)
 • doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (UK Bratislava)
 • Mgr. Jan Ptáček (Kartografie Praha, a.s.)
 • Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (MUNI Brno)
 • prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. (UO Brno)
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc)

Pořadatelé: Česká kartografická společnost a Katedra geomatiky Západočeské univerzity v Plzni

Kontakt (správa webových stránek): Pavel Hájek

Poslední aktualizace [mm/dd/yyyy]: